Първа копка за изграждане на велоалея до град Шипка и консервационни и реставрационни дейности на тракийската гробница „Оструша“