Радиана Стефанова: Община Казанлък ще бъде партньор на бизнеса и научно-изследователски организации