Разкопките на крепостта “Бузово кале” показаха интересни археологически находки

Разкопките през настоящата година разшириха проучваната площ на запад от църквата, като се надявахме засеченото преди няколко години помещение да бъде окончателно проучено, но то се оказа двойно по-голямо. Това каза по повод разкопките на крепостта Бузово кале  Пламен Дойчев, асистент във филиала на Археологически институт към БАН във Велико Търново, ръководител на тазгодишния екип. В предходните пет кампании разкопките бяха ръководени от доц. Деян Рабовянов. През настоящата година проучванията са фокусирани в пространството западно от притвора на църквата, както и в сектора, който е северозападно от нея, където в предходните години са проучени частично няколко жилищни помещения.

През този сезон жилища 3 и 4 са допроучени, като интересното е, че за разлика от предходни години, тъй като теренът пада в дълбочина, са регистрирани и по-ранни пластове, свързани с пети век. Това, според Пламен Дойчев, обнадеждава учените през средващи кампании , че биха могли да хванат структури от този период. В пространството на притвора окончателно са отнети пластовете, които предхождат изграждането на църквата. Допроучена е част от сграда със зид на калова спойка, която е една от най-ранните структури заедно с външната крепостна степа от първата половина на 5 век и част от подовото ниво към нея. В пространството западно от притвора е открит масивен зид на калова спойка, който е сред най-късните структури от последния ранновизантийски етап на крепостта, заедно с нов зид на хоросан долепен до външната крепостна стена, чието предназначение все още не е установено със сигурност. „Но дългоочакваната порта от предишни кампании може да се окаже, че попада в пространството непосредствено западно от това, което проучваме в момента“, каза Пламен Дойчев.

Той  припомни, че разкопките на крепостта Бузово кале датират от 2016 година, през 2017 година на два сектора са проучени кула в най-високата част на крепостта, като е регистрирана нова църква, която през следващите четири-пет години е напълно проучена.

През изминалите кампании е разкрита църквата, която има най-малко два строителни периода, като през първия е изградена църковната постройка, през втория- от север е разширена, добавен е притвор и по всяка вероятност западно от нея се развива още едно помещение, което още не е напълно проучено и предназначението му не е напълно установено, поясни Дойчев.

Освен църквата са проучени две крепостни стени: една от началто на 5 век и втора, изградена вероятно през първата половина на 6 век. Между тези две крепостни стени е изградена църквата.

През изминалите кампании е проучена и една кула към вътрешната крепостна стена, както и пет жилищни помещения, разположени на западната тераса.

В най-високата точка са засечени двете крепостни стени, както и една голяма многостенна кула. Проучено е частично и едно ново жилище.

Ученият подчерта, че от гледна точка на находките крепостта не прави изключение от вече проучените или частично проучени подобни обекти. Най-голям е броят на разкритите монети, които са основно преобладаващо ранновизантийски като датировка от края на четвърти и първата половина наа 5 век и от средата на 6 век, когато има най-силно парично обръщение. „Характерът на другите находки разкрива бита на хората. Често срещани са тежестите за стан, метални предмети и сечива, по-рядко накити и украшения. Периодът на средновековието не е добре представен, не е напълно запазен в пластово отношение, заради съвременните интервенции върху обекта – иманярски дейности и най-вече добив на камък са се отразили негативно върху характера на горния пласт, който е свлечен по склона. Но все рак материалите от Средновековието не са малко, като освен керамиката, която е най-многобройна за почти всички епохи се откриват и различти накити – стъклени, бронзови гривни, сечива и инструменти“, каза още Пламен Дойчев.

При разкопките тази година е открит като находка чан, чиято цялост е запазена, открити са над 20 монети. През последните години се проучват и ранни нива в дълбочина, които не са изявени с голямо количество находки, тъй като това са изравнителни пластове от разрушени сгради.

Пламен Дойчев поясни, че разкопките на крепостта Бузово кале ще продължат и през следващите години.

Снимка Дрон: Георги Христов
Вижте още:

loading…