Реставрация на Паметника на свободата на Шипка

Предстои да започнат дейностите по изпълнение на сключения от Националния Парк – музей „Шипка-Бузлуджа“ договор за възлагане на обществена поръчка, с предмет обследване на състоянието на Паметника на свободата и изготвяне на проект за консервация и реставрация.

Директорът на НПМ „Шипка – Бузлуджа“ д-р Чавдар Ангелов поясни, че вече е в действие фотозаснемането на паметника, а от 10 май започва и самото обследване на фасадите му, което ще се извърши от специалисти. За целта ще бъде изградено фасадно скеле, което да осигури достъп на тези специалисти до всяка точка на паметника и възоснова на придобитата информация, ще започне самото изработване на проекта за консервация и реставрация.

Ангелов поясни още, че е осигурено финансирането за проектирането, а за самите реставрационнин работи предстои тепърва да бъде взето решение, тъй като една от задачите на проектирането ще бъде да даде точна количествено-стойностна сметка за дейностите, които предстои да бъдат извършени по паметника.