Розопроизводители пред фалит. Искат подкрепа от държавата

Петър Симеонов от Асоциацията на розопроизводителите за исканията им към държавата:

Има входирани три предложения от миналата седмица към Министерството на земеделието за Kонсултативния съвет. Едното предложение, което и днес обсъдихме с колегите, които са съгласни с предложението е:
– да бъдат обезщетявани хора (чиито розов цвят ще остане на градините и няма да бъде изкупен) с около 300 лв на декар. При положение, че розопроизводителя докаже с два вида обработка на маслодайната роза, че няма да прави розобер. Единият вид е с изрязването долу – така нареченото подновяване, а другия вид – частично. Това е едното предложение, което се прие от хората.

Второто предложение е:
– в рамките на 20 дена държавата да направи всичко възможно да изплати някакъв вид субсидия De minimis между 90 и 100 лв за да може хората да влязат и да си обработят градините. Има още две предложения от миналата седмица. Едното е за мораториум върху засаждане на нови насаждения.

Третото предложение е за предоставяне на субсидия за изкореняване на маслодайна роза по линия на Европейския парламент и Европейската комисия, по линия на винени лозя. Има такава субсидия, това също е предложено. Отправено е и предложение на този Консултативен съвет към Министерството е да бъдат подпомогнати и дестилериите за да може да бъде изкупен цвета на хората.

За консултативния съвет говорено ли е с министър Танева?
Да говорено е, не е определена дата, има чуваемост от страна на Министерството на земеделието, като става вече две години, предприемат някакви мерки за розопроизводителите Дирекция директор Петър Кировски който отговаря за Отдел Растениевъдство, а от госпожа Танева имаме уверението, че Консултативния съвет ще се състои преди 10-ти март.

Искания към Министерството на земеделието за Kонсултативния съвет:
1. Да бъдат обезщетявани хора (чиито розов цвят ще остане на градините и няма да бъде изкупен) с около 300 лв на декар – при положение, че розопроизводителя докаже с два вида обработка на маслодайната роза, че няма да прави розобер. Единият вид е с изрязването долу – така нареченото подновяване, а другия вид – частично.
2. В рамките на 20 дни държавата да направи всичко възможно да изплати някакъв вид субсидия De minimis между 90 и 100 лв за да може хората да влязат и да си обработят градините.
3. Да има мораториум върху засаждане на нови насаждения.
4. Да се предостави субсидия за изкореняване на маслодайна роза по линия на Европейския парламент и Европейската комисия, по линия на винени лозя. Да бъдат подпомогнати и дестилериите за да може да бъде изкупен цвета на хората.
От госпожа Танева имаме уверението, че Консултативния съвет ще се състои преди 10 март.

loading…