Розопроизводители ще получат компенсации за щетите от COVID-19.

За подпомагане са кандидатствали общо 326 розопроизводители, от които само 3-ма не са одобрени, а 96 са от района на Предбалкана.

323-ма земеделски стопани ще получат компенсации по схемата „Помощ в подкрепа осигуряването на ликвидност на земеделските стопани, производители на маслодайна роза за преодоляване на последствията от негативното икономическо въздействие от COVID-19“.

Отпуснатият бюджет за целевата помощ е в размер на 2 млн. лв., а схемата, която се прилага за първи път в България, е нотифицирана от Европейската комисия по Временната рамка за мерки за държавна помощ заради коронакризата. Земеделски стопани са подали заявления за близо 10 хиляди декара площи с маслодайна роза.

Помощта, която допустимите стопани ще получат, е в размер до 100 лева на декар, по формата на преки безвъзмездни средства за покриване на част от разходите, направени за отглеждане на розови насаждения на единица площ до периода на прибиране на реколтата през 2021.

Припомняме, че подпомагане получават регистрирани земеделски стопани, микро-, малки и средни предприятия, които нямат сключени договори за покупко-продажба на цвят от маслодайна роза с преработвателни предприятия през настоящата година и производители, които имат подписан договор с розоварните, но нямат изкупени количества маслодайна роза. Държавен фонд „Земеделие“ ще изплати средствата на розопроизводителите до 5 ноември тази година.

loading…