Завърши първият випуск на Техническия колеж в Казанлък

В Казанлък се състоя тържествена церемония за връчване на дипломите за висше образование, образователно –квалификационна степен „Професионален бакалавър“, специалност „Технология на машиностроенето“ на първия випуск на Техническия колеж в Казанлък към Техническия университет – София.

Възпитаниците на този първи випуск произнесоха и Галилеева клетва, с която в последните години завършилите в университетите поемат задължението да използват наученото само за мирни цели, за един по-добър свят.

loading…

Първият випуск на Технически колеж – Казанлък се дипломира