Училище „Екзарх Антим I“ посрещна учебната година с нова спортна база

Директорът на училището Радиана Стефанова поясни, че за първа година СУ „Екзарх Антим I“ ще бъде на едносменен режим на обучение. Във времето това е постигнато с намаляване на приема на ученици и в момента всеки един от випуските има по три паралелки, с изключение на 11 и 12 клас, които са четири паралелки.

75 са първокласниците на училището, които са разпределени в три паралелки. Обновява се и съставът на преподавателите с млади и мотивирани учители.

По думите на Радиана Стефанова са взети мерки за почистване и дезинфекция на училището съгласно изискванията на Министерство на здравеопазването и Министерство на образованието във връзка с COVID-19. Тя поясни още, че децата ще носят маски много малко време и това не бива да буди притеснения от страна на родителите. Повече от 90 процента от времето те ще прекарват без маски, като изискването е да бъдат тях, когато са в общи помещения – коридори и стълбища. Училището има готовност и за евентуално преминаване към дистанционна форма на обучение в електронна среда.