Те са новите казанлъшки Старейшини

Разпределяне на мандатите по кандидатски листи и обявяване на избраните общински съветници, съгласно получените данни от протоколите на СИК в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Общинската избирателна комисия Казанлък на основание чл. 247 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК, взе следното решение:

Брой мандати за общински съветници: 37

Избрани за общински съветници са:

Аксения Бориславова Тилева  – ПП ГЕРБ

Анна Василева Кожухарова – ПП ГЕРБ

Ахмед Абдула Мехмед – Движение за права и свободи – ДПС

Белчо Колев Белчев – ПП ГЕРБ

Борислав Александров Асенов – Движение за права и свободи – ДПС

Владимир Йорданов Чучумишев – Местна коалиция АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ

Галин Иванов Иванов – ПП ГЕРБ

Георги Иванов Пенчев – Движение за права и свободи – ДПС

ДЕКО МИХАЙЛОВ ГРИГОРОВ – БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

ДЕНИСЛАВ ХРИСТОВ СЕРБЕЗОВ – БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Джамал Неджипов Папарланов – Движение за права и свободи – ДПС

Добрин Цветанов Драгнев – Местна коалиция АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ

ДОНКА ДИМОВА СИМЕОНОВА – БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Драгомир Влаев Петков – Местна коалиция АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ

Емил Ивелинов Недялков – ПП ГЕРБ

Иван Георгиев Гитев – ПП ГЕРБ

ИВАН ХРИСТОВ КОЛЕВ – БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Илиана Петкова Жекова – ПП ГЕРБ

Красимира Белчева Харизанова – Местна коалиция АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ

Мариета Петрова Пепелешкова – Местна коалиция АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ

Мария Цонева Цонева – ПП ГЕРБ

МОНИКА БОЖИДАРОВА ДИНЕВА – БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Николай Златанов Димитров – ПП ГЕРБ

Николай Митков Факиров – ПП ГЕРБ

Николай Христов Ибушев – Местна коалиция АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ

ПЛАМЕН СТАНИМИРОВ КАРАДЖОВ – БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Радиана Стефанова Стефанова – ПП ГЕРБ

Ридван Байрям Иляз – Движение за права и свободи – ДПС

Роман Апексеев Желев – ПП ГЕРБ

РУМЯНА СТОЯНОВА ДРУМЕВА – БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Станчо Георгиев Леков – Движение за права и свободи – ДПС

Стефан Пенков Стефанов – ПП ГЕРБ

СТОЯН АСЕНОВ ПЕТРОВ – БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

ТЕОДОРА ГАНЧЕВА ИВАНОВА – БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Цветан Тенев Шиков – Местна коалиция АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ

Чавдар Костадинов Ангелов – ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

Янко Тонев Запрянов – Местна коалиция АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ