Контакти

Телефони: 0431/5 49 690889 969 602; 0889 969 603

 

Издава: “Казанлъшка Искра” ЕООД

Управител: инж. Симеон Стоилков

 

 

е-mail: vestnik_iskra@abv.bg