Разпространители на вестник “Искра”

Магазин НАРКООП Казанлък 1, адрес: бул.”Освобождение” №1

Магазин Кристи Абая, адрес: гр. Казанлък, бул. “23 ПШП” №31

Магазин Кристи Орешак, адрес: гр. Казанлък, ул. “Орешак” №53

Магазин Кристи Кула, адрес: гр. Казанлък, ул. “Радецки” №5

Магазин Кристи Крън, адрес: гр. Крън, ул. “Петко Влаев” №40 (център)

В редакцията на вестник ИСКРА, адрес: ул. “Искра” №2