Разпространители на вестник “Искра”

  • Магазин НАРКООП Казанлък 1, адрес: бул.”Освобождение” №1

  • Магазин НАРКООП Казанлък 4, адрес: ул. “Старозагорска” №2

  • Магазин “Изток 23” адрес: гр.Казанлък, жк Изток, зад бл.23

  • Магазин Кристи Абая, адрес: гр. Казанлък, бул. “23 ПШП” №31

  • Магазин Кристи Орешак, адрес: гр. Казанлък, ул. “Орешак” №53

  • Магазин Кристи Кула, адрес: гр. Казанлък, ул. “Радецки” №5

  • Магазин Кристи Крън, адрес: гр. Крън, ул. “Петко Влаев” №40 (център)

  • В редакцията на вестник “Искра” №2