“Яхната” отворя врати за Празника

„Яхната“ e нов обект на Исторически музей „Искра“. Там са представени основните процеси в добиването на шарлан, суровината, от която той се получава, пещта, конската амуниция, предвид на това, че най-често конете са били животинската тяга, която задвижва камъните в самата яхна.

Този обект се намира в непосредствена близост до подхода към Казанлъшката тракийска гробница в парк „Тюлбе“.