Деца обучават деца Как да бъдат Толерантни

Младежите от Ученическия съвет към ППМГ „Никола Обрешков“ разказаха за различните форми на насилие и превенцията срещу тях.

Петокласниците получиха и специални “гривни на толерантността”, символизиращи техните качества като доброта, грижа към другите и уважение. Всяка гривничка се поставя на лявата ръка, а когато детето постъпи лошо спрямо свой съученик, гривната се премества на дясната ръка.

Децата с интерес изслушаха урока, който Рени и Михаела разказаха на достъпен за петокласниците език.

„Идеята е да развием познанията на децата в тази насока, защото темата за насилието е една от актуалните и проблемни в съвременното ни общество“, заяви Ивайло Илиев, председател на комисия „Връзки с обществеността“ към Математическата гимназия.

„Интересът, който проявиха децата, ни вдъхновява да създаваме инициативи, които да са както забавни, така и обвързани със сериозен проблем. По този начин децата получават много допълнителни познания.“, сподели Мартин Георгиев, председател на комисия „Образование и култура“ към Ученическия съвет на гимназията.

Чрез интерактивни методи и ролеви игри педагогическият съветник и психолог Татяна Цоневска насърчава децата да бъдат толерантни към останалите, да развиват умения за общуване и разбиране на другите, асертивност и справяне с конфликти.

Заедно те разиграха различни ситуации, при които малчуганите трябва да помислят как сами да разрешат възникнал проблем и към кого да се обръщат при такъв.

Информация и снимки: УС към ППМГ „Никола Обрешков“