Държава и Община припознават Казанлъшката Болница

Кметът Галина Стоянова съобщи, че близо 800 хилади лева финансиране от държавния бюджет ще получи Многопрофилна болница „ Д-р Христо Стамболски” от общо отпуснатите средства за финансиране на общинските болници. Тя поясни, че грижата на Общината за допълнителни средства за здравното заведение в Казанлък датират от близо една година, като са проведени редица срещи в Министерство на здравеопазването.

Освен държавното финансиране Общината също ще подпомогне болницата.

Председателят на комисията по здравеопазване в Общинския съвет д-р Стефка Димитрова поясни, че предстои да бъдат реализирани две нови предложения, касаещи болницата в Казанлък. „От отчета на управителя на болницата д-р Кети Маналова става ясно, че прогнозният счетоводен баланс на дружеството към 31 декември 2018г.е с очаквана загуба от 170 хил. лв. Общата натрупана очаквана загуба с предхождащите години е в размер на 2 млн. 92 хил.лв. Задълженията към доставчиците на болрницата са 1 млн.313 хил.лв. Поради централизираният характер на приходи и разходи на болничното заведение ръководството му не разполага с лостове за въвеждане или предприемане на кризисни мерки. Липсват и свободни средства на Общината за 2019 година”, каза д-р Димитрова. В този смисъл тя поясни, че съществуват други начини да бъде помогнато на здравното заведение: ”Община Казанлък да задължи управитела на МБАЛ „ Д-р Христо Стамболски” да обособи самостоятелен парцел – терен в източния край на болницата, който е включен в активите на дружеството, като този парцел няма да ограничава дейността на здравното заведение. Новообразуваният парцел да бъде продаден или отдаден под наем след определяне на пазарната му цена по предвидения ред. Прогнозната цена при продажба е 300 хиляди лева. Получените от продажбата средства да бъдат използвани от дружеството за покриване на стари задължения.”

Второто предложение на д- Стефка Димитрова е кметът на Общината Галина Стоянова да предложи и предостави за продажба имот – общинска собственост с минимална прогнозна цена 200 хиляди лева. Сумите от продажбата да постъпят за покриване на задължения на болницата в Казанлък към кредитори и за инвестиции: „С тези мерки би моглада бъде постигната една относителна финансова стъбилност на здравното заведение, което обслужва жителите на пет общини – Казанлък, Мъглиж, Николаево, Гурково и Павел баня, независимо от социалния статус на пациентите и независимо от тяхното финансово състояние.”

Д-р Димитрова поясни също, че Община Казанлък подпомага болницата и в друг аспект. За трета поредна година, в Бюджета за 2019 година са предвидени средства за специализанти към МБАЛ „ Д-р Христо Стамболски”: „Това е изключително важно, защото колегите, които специализират и са подпомагани, се обвързват с петгодишен договор да останат на работа”, поясни д-р Димитрова.