Днес е Международният ден на учителя!

Той е обявен през 1994 година от организацията на ООН по въпросите на образованието, науката и културата (ЮНЕСКО).

Идеята за това идва на състоялата се през 1966 г. в Париж Специална междуправителствена конференция за статута на учителите, в резултат на която е подписан документът „Препоръки, касаещи статуса на учителя”. Професионалният празник на учителя се отбелязва в над 100 държави от цял свят.