И настана дълбока тишина

И настана дълбока тишина
Така описва момента след като Христос укротява бурята в Галилейско море един от евангелистите.
В Псалм 107 Лука казва, че Господ „превръща бурята в тишина и вълните й утихват“.

Цитирам по памет, но визирам конкретната ситуация днес.
И да си призная много съм щастлив, след едномесечните предизборни крясъци за днешната тишина.
И се моля най-кресливите социалисти в България, казанлъшките естествено, да ме дарят с тази благодат още дълги дни…