И в Казанлък вече има “Синя стая”

Две нови услуги – „ Синя стая” и „ Спешен център” бяха разкрити в Центъра за обществена подкрепа. Сред официалните гости на събитието бяха кметът Галина Стоянова, Районният прокурор на Казанлък Таня Димитрова, директори на институции, работещи с деца в риск и др. Услугите се предоставят от Община Казанлък и се управляват от Сдружение „ Бъдеще за децата”.

„ Преди 8 години не сме и предполагали, че тази сграда може да придобие такава функционалност. Но с помощта на външно финансиране, с части от ремонтите, които направихме със средства от бюджета на Общината, сградата вече придобива своята самостоятелност и тук в пълнота семействата могат да получат подкрепата, от която се нуждаят”, каза кметът Галина Стоянова.

Пред присъстващите бяха представени двете нови услуги. Т.нар. „ Синя стая“ ще предоставя щадяща среда за деца преживели насилие или са били свидетели на такова. Всички заинтересовани страни в досъдебно и съдебно производство ще могат да ползват услугата и детето ще бъде разпитвано еднократно, за да не бъде повтарян този процес, който довежда само до допълнителното му травмиране. Синята стая представлява две отделни помещения, които са свързани по средата с венецианско стъкло. Специалистите, които задават въпроси от едната страна ще могат да наблюдават целия процес, а от другата страна ще бъде детето заедно със специалист, например психолог или социален работник, който е подготвен да задава въпроси по щадящ за детето начин.

Към момента Центърът за обществена подкрепа разполага с необходимия екип от професионалисти – психолози и социални работници, които в последствие трябва да преминат специализирано обучение.

В Спешния център ще бъдат настанявани деца в риск, които са насочени от Отдел 4 Закрила на детето”. Този център ще приема деца, които са преживели насилие или са били свидетели на такова. Капацитетът на тази услуга ще бъде четири потребители. Те ще бъдат настанявани в Центъра в среда, която е близка до семейната, така че детето да може спокойно да преживее ситуацията и после да се върне успешно в семейството. Ще бъде осигурена постоянна подкрепа, най – вече от психолози. На детето ще бъде осигуряван и достъп до здравни консултации и услуги. Услугата е предназначена за деца между 3 и 18 години. В случаи, когато децата са под 3 години, те също ще могат да бъдат настанявани, като майката ще бъде придружител.

Преди да бъдат стартирани двете социални услуги бяха извършени строително –ремонтни дейности на втория етаж в сградата на Центъра за обществена подкрепа в Казанлък като част от проекта на Общината „ Развитие на услуги за деинституционализация на грижите за деца в община Казанлък“ по Оперативна програма „ Региони в растеж“ – 2014 – 2020г. В рамките на проекта бяха преустроени част от съществуващите помещения в такива, които да подсигурят възможностите за предоставяне на досега съществуващите услуги в Центъра, както и да бъдат основно ремонтирани помещения за персонала, санитарни помещения, кухненски боксове. Стойността на строително – монтажните работи, които са извършени на втория етаж на Центъра за обществена подкрепа са на стойност 79 хиляди лева и са част от цялата стойност от 531 хил. лв. на проекта „ Развитие на услуги за деинституционализация на грижите за деца в община Казанлък“, в рамките на който в момента се преустроява и част от детска ясла „ Надежда“, която ще бъде превърната в Дневен център за деца с тежки множествени увреждания.

Откриването на двете нови социални услуги бе съпътствано с провеждането в Центъра за обществена подкрепа на Ден на отворените врати. Родители и граждани имаха възможност да посетят Центъра, да се запознаят с дейността му. През деня работиха и детски творчески ателиета, в които деца – потребители на услугите в Центъра демонстрираха своите способности.