МФ предлага за обсъждане Промени в данъчните закони

В Закона за ДДС се отменят разпоредбите, свързани със софтуера за управление на продажби, които доведоха до протести и бяха отлагани многократно. Предложението е резултат на поет ангажимент към бизнеса, след като стана ясно, че досега разпоредбите, които попадат в наредба Н18, не могат да бъдат осъществени.

Една от промените предвижда 25 ноември да стане срокът за подаване на декларацията за промени на авансовите вноски за корпоративен данък по чл. 88 от Закона за корпоративното подоходно облагане.

С друг текст се удължава възможността за прилагане на данъчното облекчение за извършване на производствена дейност в общини с безработица, по-висока от средната за страната в случаите на минимална помощ по чл. 188 от ЗКПО.

Предвиждат се и промени, свързани с онлайн търговията, заради нови директиви на ЕС, които трябва да бъдат приложени най-късно до 30 юни 2021 г. С промените ще бъдат въведени няколко нови режима за облагане с ДДС.

Един от тях е за пощенски оператори, експресни превозвачи и митнически агенти в ЕС, като ще може да бъде прилаган за внасяни от страни извън ЕС пратки на стойност до 150 евро.

С новия режим ще бъде дадена възможност за отложено плащане на дължимото ДДС. Промените предвиждат митническата декларация за вноса да може да бъде попълнена от куриера и стоката да бъде освободена от митницата без дължимият ДДС да бъде платен.

При приемане на пратката от крайния получател, той ще трябва да плати данъка по митническата декларация на куриера, т.е. на пощенския оператор, който след това ще внесе парите в държавната хазна.

С промените в закона ще бъдат разписани и ясни правила за фирми, които управляват платформи за онлайн търговия.

Източник: Pariteni.bg