Неправомерно издадени болнични листове в Казанлък

Пред БНТ прокуристът на „М+С Хидравлик“ АД Владимир Спасов заяви: миналата година във фирмата са работили над 1200 души. Използваните болнични са за над 16 000 дни. Той пресмята, че всеки зает във фирмата е отсъствал повече от 13 дни. Голяма част от болничните са в моменти, които са близо до национални празници, до съкратена работна седмица.
В. Спасов се съмнява, че много от болничните не са истински. По-късите болнични листове са обикновено такива, които са далеч от истината.
При подобни съмнения шефът има право да обжалва болничния пред Регионалната здравна инспекция, но процедурата била дълга и трудно се доказвало, че болничният не е истински. Според бившият министър на труда и социалната политика Иван Нейков това е омагьосан кръг. Работодателите днес нямат право на реакция, понеже не може да се накаже работещият, тъй като съдът ще каже – този болничен лист е издаден от лекаря, не си го е издал служителят.
Националният осигурителен институт има различни механизми за контрол. В определени случаи се следят лечебни заведения, лекари, диагнози за които се издава по-дълъг болничен от необходимото, и фирми.