Обсъжда се вдигане на Линията на бедността

Линията на бедност у нас става 369 лева за следващата година, предвижда постановление на правителството, качено за обществено обсъждане.

За тази година прагът беше определен на 363 лева или увеличението за 2021 г. е с едва 1,9 на сто.

Линията на бедност в България през 2019 г. беше 348 лева. Сумата беше с 27 лева по-висока в сравнение с 2018 година, когато прагът беше определен на 321 лева.

Сред мотивите на правителството пише, че размерът му е определен в съответствие с икономическия ръст и макроикономическа прогноза заради кризата с коронавируса.

При размер на линията на бедност от 363 лв. средномесечно на лице от домакинство, под прага на бедност са били 1 261 941 лица, или 18% от населението на страната.

Линията на бедност се използва при определяне на конкретни мерки за социална защита и е база за определяне на размера на финансовата подкрепа за хората с увреждания.

Първият компонент е месечна финансова подкрепа, на която имат право хората с трайни увреждания над 18-годишна възраст, както следва:

  • от 50 до 70,99 % степен на увреждане в размер на 7 на сто от линията на бедност;
  • от 71 до 90 % степен на увреждане в размер на 15 на сто от линията на бедност;
  • над 90 % степен на увреждане в размер на 25 на сто от линията на бедност;
  • над 90 % степен на увреждане с чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест, в размер на 30 на сто от линията на бедност;
  • над 90 % степен на увреждане с чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност, в размер на 57 на сто от линията на бедност.

Става въпрос за  около 670 000  лица с трайни увреждания над 18-годишна възраст. От нея зависят и целевите помощи за покупка на автомобил, за приспособяване на жилище и за балнеолечение и/или рехабилитация.

Източник:  Pariteni.bg