Шипка да си остане Шипка

Искането за смяната е на историци от Великотърновския университет ”Св. Св. Кирил и Методий”, сред които е казанлъчанинът, преподавател в университета – професор Петко Петков, както и директорът на НПМ „Шипка – Бузлуджа” Чавдар Ангелов, които от няколко месеца активно са поели действия за смяната на името на героичния връх. Шипка се е превърнал в национален символ, признат не само в страната, но и в света. Той е влязъл като апотеоз на освобождението на България от Османско робство не само в българската, но и в световната литература ! Нима това не е достатъчно да сведем глави пред подвига на загиналите, които дадоха живота си за едно обобщаващо име на България и то е Шипка!

Днес ние трябва отново да браним върха, така както преди 141 години нашите предци, но жалкото е едно, че ако тогава сме го бранили от османските орди, то днес го браним от собствените си историци. Клубният съвет категорично се противопоставя на това искане, което е посегателство към паметта на падналите в бой за българската Свобода българи и руснаци! Шипка е символ не само на град Шипка, Казанлък или Стара Загора. Шипка е символ на Свободата на българския народ. Клубният съвет на Клуб за леви идеи „Георги Кирков” отправя апел към делегатите на 49 Конгрес и към ръководството на БСП да бъде инициирана национална подписка за защита на най-яркия символ на българската свобода – Шипка! Призоваваме всички българи да се включат в подписката за запазване името на връх Шипка !