Ще реставрираме Паметника, ама Днес…

6 март 2019г. комисия в състав: д-р Момчил Маринов-директор на ИМ”Искра”, д-р Чавдар Ангелов-директор на НПМ”Шипка -Бузлуджа”, арх.Георги Стоев-гл.арх. на Община Казанлък, Стефко Михайлов-секретар на СОСЗР-Казанлък, инж.Стефан Папукчиев-директор на Музей на фотографията и приложните изкуства, Велин Дечков-скулптор, Димитър Витанов-художник ИЗВЪРШИ обстоен оглед на войнишки паметник в парк “Розариум” във връзка с поставената цел за реставрацията му в максимално автентичен вид.

Присъстваха и: Радослав Петков-зам.директор на ИМ”Искра”, Симеон Стоилков-управител на редакцията на в-к “Искра” и инж.Недко Стефанов-от Община Казанлък.
Комисията изработи РАБОТЕН ПРОТОКОЛ като задание на задължителните дейности, свързани с реставрация на паметника в автентичния му вид от 1937г. Бяха обсъдени и приети и други задачи по ремонта на паметника извършени върху него след 1944г като:

-паметна плоча за Отечествената война на България 1944/1945г

-бронзов венец на постамента до гранитната колона и др.

Заданието ще бъде обсъдено на работно заседание на Инициативния комитет по отбелязване на юбилейната годишнина “23 пехотен Шипченски полк-130 години военна и бойна слава на Казанлък” на 8 март 2019г от 10.00ч в зала №6 на Община Казанлък .