140 години Търновска конституция

По този случай в парламента беше организиран „Ден на отворените врати“. Гостите видяха оригиналите на Търновската конституция и на Сребърната конституция. Бяха показани лични вещи на Петко Р. Славейков – първата библия на говорим български език от 1871 г., издадена в Цариград, джобен часовник, калъф за пера, мастилница, перо, с което е писал, сребърна кутия и броеница, както и масата, която той донася от дома си, за да бъде подписана на нея Търновската конституция.