Когато Убийците Дойдоха в Казанлък

97 са осъдените от Казанлъшка околия от Народния съд, заседавал на 2 март 1945 година в сградата на Народно читалище „Искра”.

22 от присъдите са смъртни и са изпълнени още същия ден. Телата са нахвърлени в общ гроб.

През 1992 година в мандата на кмета Бончо Сарафов тленните останки на убитите са ексхумирани и погребани както подобава. В Гробищния парк на Казанлък е издигнат и паметник с наслов „Жертви на комунистическия терор”, върху който са изписани имената на всички 22 души.

Общо 2730 човека са осъдени от Народния съд в България в периода декември 1944 година – април 1945 г. Сред осъдените са 67 депутати от 3 правителства, тримата регенти на България, министри, интелектуалци. Общо са заседавали 135 състава на Народния съд, с повече от 150 народни обвинители, а подсъдимите са били 11 122 души.