Преди 78 години, казанлъчани са искали да дават на Прокурор всички, които не постят

“Общинската ветеринарна служба, в изпълнение на наредбата за въвеждане два безмесни дни в седмицата, предприе на 27 т. м. четвъртък – проверка и констатира, че в домовете на следните казанлъшки граждани се консумира месо:

1.Иван Димитров Ноев

2.Исак Каталан

3.Иосиф Алмалех

4.Нисим Канети

Общинската ветеринарна служба предупреждава г.г. гражданите, да не нарушават наредбата за въвеждане два безмесни дни в седмицата, защото за нарушение на наредбата се съставя акт по чл.475 от наказателния закон и според характера на нарушението акта се препраща на надлежния прокурор.”

Вестник Искра 1941 година, бр.398