Омбудсманът отговаря на Вашите въпроси

Какви са най-често поставяните проблеми пред Обществения посредник по време на извънредното положение:

  • Възможност за ползване на електронни административни услуги
  • Възможност за заплащане на местни данъци и такси он лайн
  • Фактуриране и заплащане на вода
  • Право на мерки за закрила и еднократна финансова помощ. Преобладават тези, касаещи  лица, които не са навършили възраст за пенсиониране. Поради заболяване и промяна на процент  за установяване вида и степента на увреждане, лицата са регистрирани като активно търсещи работа, но поради степента на трайно намалената работоспособност е изключително трудно да им се предложи подходяща работа, остават трайно безработни, без доходи, инвалидна пенсия, здравно осигуряване…

Показателен е следният случай: От една календарна година Общественият посредник се е ангажирал и съдейства на лице за уреждане и подготовка на документите му за социална пенсия. Поради липса на финансови средства и липса на здравно осигуряване, здравословното състояние на лицето силно се влошава. Налага се намеса за оказване съдействие за настаняване  на лицето в болнично заведение. Въпреки добрата координация на Обществения посредник с дирекция „Социално подпомагане“, Домашен социален патронаж, ЦСНП- Казанлък и МБАЛ „ Д-р Хр. Стамболски“, лицето е починало в УМБАЛ „Проф.д-р. Ст. Киркович“ Стара Загора. Да, животът струва пари…

  • Най- голям е броят на жалбите, които касаят проблеми свързани със Закона за управление на етажната собственост. Посегателство върху общите части, нарушаване правилата за вътрешния ред в етажната собственост, нарушаване на обществения ред…

Поради създал се междусъседски конфликт, съсед, живущ на предпоследен етаж, решава и монтира спирателен кран, и така лишава съсед от право на ползване на вода в продължение на няколко дни, например.

Куриозното сред този тип жалби е злоупотребата с чужда самоличност. Възможността за подаване он лайн на жалби и сигнали, създава усещането за недосегаемост у някои граждани, и провокира желанието им криейки се под чуждо име, знаейки адреса и името на свой съсед, да подават от негово име жалби срещу друг техен съсед.

В приемната се появи гражданин, получил писмен отговор от Обществения посредник, а   твърди, че никога не е подавал жалба! Чрез он лайн формата за контакт са получени два броя жалби от негово име. И мнимият жалбоподател не спира дотук. И този път уцелва съществуващ, реален телефонен номер, но на лице, което живее в община Банско. При направена справка в ГРАО се установи, че в цялата страна има само едно лице с тези имена, но лицето е родено в чужбина и живее в друга община, т.е. няма нищо общо с община Казанлък и няма основание да бъде разглеждана жалбата му от Обществения посредник. По този повод, Общественият посредник информира, че няма да разглежда жалби и сигнали, преди да осъществи обратна връзка с жалбоподателя.

С края на обявеното извънредно положение се възобновяват приемните дни на Обществения посредник.

За консултации и предварително записване на телефон 0431 98340

Вторник              10:00- 12:00 ч.  и 14:30-16:30ч.

Сряда                   10:00- 12:00 ч.  и 14:30-16:30ч.

Четвъртък          10:00- 12:00 ч.  и 14:30-16:30ч.

Жалби и сигнали продължават да се приемат и чрез онлайн формата на адрес :

https://www.kazanlak.bg/index.php?p=ombusman или на e-mail: ombudsman_kazanlak@abv.bg