30 младежи с увреждания творят в “Бисквитките”

За реализацията на този Проект разказа директорът на сдружението Мария Гинева. Проектът, по които работи Сдружение „Бъдеще за децата“ – „Социално включване чрез заетост“, е насочен към обучение на младите хора с увреждания и осигуряване на трудовата им реализация.

Тя поясни, че проектът се реализира към Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси, по приоритетна ос „ Намаляване бедността и насърчаване на социалното включване”.

Целта му е да бъде осигурена подкрепяща среда на младежи с увреждания, за формиране на трудови умения и да се създаде предпоставка за тяхната реализацияа на един по – късен етап.

В рамките на Проекта са създадени работилници, където младежите имат възможност да формират различни умения с помощта на специалисти. След преминаване на това обучение те ще могат да търсят възможности за трудова реализация. Към момента в него са обхванати 30 младежи с увреждания.

Община Казанлък подкрепи идеята, като предостави за ползване помещения и оборудвана кухня. В нея младежите усвояват умения, творят и създават, като влагат и душа в работата си. Техен помощник е Виолета Василева, сладкар, коят има пълно доверие на своите ученици в сладкарския цех.

Мария Гинева поясни, че вече е факт регистрацията на кухнята според изискванията и подготовката на цялата документация: „Съдействаха ни Силвия Халачева, директор на Общинската детска млечна кухня и д-р Димова, експерт към Агенция по безопасност на храните – Стара Загора. През април организацията получи и дългоочакваново удостоверение за регистрация.“

Гинева подчерта, че Работилничката за бисквитки има вече своите първи клиенти – фирма, която прави за децата на своите служители торбички с вкусни декорирани бисквитки. Фирмата е научила за „Бисквитките“ през платформата за социални предприятия „Дар пазар“ и от екипа на сдружението.

Снимки: Иван Бонев

Свързана публикация

Вълшебна Работилничка за бутикови сладки реализира Мечти на младежи с увреждания