След “Шанс за всяко дете”, тръгва и програмата “Сигурен старт”

Мария Гинева, директор на сдружението поясни, че Община Казанлък е предоставила специално помещение за целите на проекта. Помещението представлява част от общински имот в село Горно Черковище, което е с обща площ от близо 23 квадратни метра и се намира в бившата детска ясла на селото.

В Горно Черковище Сдружението предлага интегрирани услуги – социални грижи, здравеопазване, образование за възрастни, общностно развитие.

С реализацията на проект „Шанс за всяко дете“ в община Казанлък се въвежда и програмата „Сигурен старт“. Мария Гинева поясни, че целта на тази услуга е подкрепа и овластяване на родители, семейства и общности за намаляване случаите на неглижиране, недобра грижа и осигуряване на възможност за пълноценно ранно развитие на деца от малките населени места и от рискови общности. Целевата група са деца от 0 до 6 години и техните семейства.

Проектът се финансира по програма „Силата на семейството и общността“ на фондация „Лале“и фондация „Оук“. За целите на проекта са осигурени 67 хил. лв. за срок от три години.

„ Това е новият проект  по който работи Сдружението”, а трябва да отбележа и и една важна годишнина – Центърът за социална рехабилитация и интеграция отбелязва пет години от своето създаване през 2019 година”, каза още  Мария Гинева. В този смисъл тя подчерта, че през тези години Центърът се е обособил като място, към което родителите се обръщат за първа помощ: „ Когато забележат, че има проблем с детето, че то по – трудно общува, трудно говори, че има някакъв проблем, който го прави по – различно о останалите деца, родителят търси помощ в Центъра. Много често идват родители, които са забелязали някакви първи признаци и идват, за да се ориентират, какво трябва да се направи.”

Гинева подчерта, че в Центъра специалистите, освен че правят диагностика и се ориентират какъв е проблемът на детето, те насочват родителите към конкретни специалисти, които официално да поставят проблема и да дадат конкретно компетентно мнение в каква насока да работят психологът, логопедът или педагогът в Центъра.

До момента 108 деца са ползвали тази услуга на Община Казанлък, която се управлява от Сдружение „ Бъдеще за децата”. Една част от децата са по три – четири години в услугата. Гинева обясни, че родителят намира промяна в детето си, но с израстването тази промяна трябва да се поддържа и трябва някой системно и продължително да продължи да работи с детето: „ Има деца, които с години са при нас. Изпращаме ги в първи клас, помагаме, когато се сблъскват с различни проблеми. Най – много се радваме на децата, с които успяваме да приключим и те влизат в средата на своите връстници без проблеми и без лиска в бъдеще да имат някакви сериозни усложнения.”

Гинева подчерта, че след като Община Казанлък е осигурила финансиране на услугата, са развити редица допълнителни устойчиви дейности. Благодарение на даренията, които Центърът е получил през годините са разработени и нови услуги, каквато е залата за сензорна интеграция. „ Правим нещо съвсем различно, извън обичайните сензорни стимули, които се използват и вече трета година доказва своя ефект върху децата”, подчерта Гинева. С дарения е изградена и рехабилитационната зала. Занманията по рехабилитация са част от дейностите за децата.

През годините екипът упражнява и редица други дейности с децата – ходят на екскурзия, в Центъра се провеждат празници по различни поводи, съвместно с читалища в общината, с Театър „ Любомир Кабакчиев”.