Кампанията „Новите мерки по Ваша мярка” продължава през август

Консултациите на бизнеса във връзка с националната информационна кампания на Агенцията по заетостта „Новите мерки по Ваша мярка” продължават през август по телефона. Така, в разгара на сезона на отпуските, на разположение на работодателите и търсещите работа отново ще бъдат всичките 107 бюра по труда в страната – чрез обявените горещи телефонни линии.

Само през първите два дни от кампанията на открито, проведена през изминалата седмица, близо 4 000 работодатели посетиха шатрите на Агенцията по заетостта. 454 бяха служителите от бюрата по труда, които осъществиха „лице в лице” консултации във връзка с пакета Заетост х 3 и представиха услугите на институцията. Експертите бяха на разположение и на 4 900 търсещи работа, които се информираха за възможностите за започване на работа или включване в курсове за професионално обучение.

През август всички бюра по труда и филиали в страната ще бъдат на разположение за консултации чрез обявените горещи телефонни линии. Експертите ще отговарят на въпросите на работодателите, които имат нужда от съвет или разяснение във връзка с пакета ЗАЕТОСТ х 3 – проект „Заетост за теб”; подкрепата в сферата на транспорта и туризма чрез проект „КРАТКОСРОЧНА ПОДКРЕПА ЗА ЗАЕТОСТ В ОТГОВОР НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и стартиралата в сряда (15.07.2020 г.) мярка с нов дизайн 60/40. Списъкът с горещите телефони можете да намерите на официалната електронна страница на Агенцията по заетостта, в раздел „Финансови стимули за запазване на заетостта”, ПМС 151/2020 (нова мярка – 60/40) или тук.

Събитията на открито във връзка с националната информационна кампания на Агенцията по заетостта „Новите мерки по Ваша мярка”, ще бъдат организирани отново през месец септември 2020 г.

*Целта на националната информационна кампания на открито за бизнеса „Новите мерки по Ваша мярка” е бърза и оперативна подкрепа на бизнеса в условията на ограничения, наложени с въведената извънредна обстановка по повод разпространението на COVID-19.

СВЪРЗАНИ НОВИНИ

За „Новите мерки по Ваша мярка” инфомират от ДБТ на Площада

Източник: Агенция по заетостта