Продължава търсенето на лекари, специалисти и сезонни работни

Съгласно чл.13 ал.2 от ППЗНЗ, Дирекциите ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат регистрация като активно търсещи работа. ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” КАЗАНЛЪК

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” КАЗАНЛЪК

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

към 14.04.2020 г.

БРОЙДЛЪЖНОСТИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

3

Лекар образна диагностика, нефрология, вътрешни болестиВисше – Медицина и специалност

1

Лекар без специалностВисше – Медицина – без специалност

1

Специализант по анестезиология и интензивно лечениеВисше – Медицина

10

Медицинска сестраВисше – медицинска сестра

5

АкушерВисше – Акушерство

1

Техник, медицинска техникаСредно техническо, компютърни умения

1

Фармацевт магистърВисше, магистър-фармацевт

1

Помощник-фармацевтВисше, помощник-фармацевт

1

Ръководител, земеделиеВисше – Агрономство, компютърни умения, стаж в сферата на зърнопроизводството

1

Старши експерт “Инвестиционни проекти”Висше – Геодезия, Архитектура, Строителство или друга инженерна специалност, компютърни умения с документ

1

Младши експерт “Стратегическо планиране”Висше – Икономика, Регионално развитие, Бизнес администрация, Публична администрация, компютърни умения с документ, английски език

1

Технически сътрудникВисше, средно, турски език, компютърни умения

1

Кредитен специалист, банкаСредно

1

Социален терапевт – детегледачСредно

1

СанитарОсновно

3

Монтажник, метални конструкцииСредно, 2 г. стаж, говоримо владеене на немски, английски, руски или сърбохърватски, шоф. книжка кат. В

2

Монтажник, стъклени фасадиСредно, 2 г. стаж, говоримо владеене на немски, английски, руски или сърбохърватски, шоф. книжка кат. В

1

Настройчик на ММ с ЦПУВисше, средно техническо, компютърни умения

2

Машинен оператор, шиене на облеклаСредно, 1 год. стаж

2

Машинен оператор, шиене на текстилни изделияСредно, основно, 6 месеца стаж

2

ЗаварчикСредно, квалификация за заварчик на СО

1

Секционен майсторСредно, технически умения

1

СтругарСредно, 1 г. стаж като стругар

1

Монтьор, ремонт на машини и оборудванеСредно, 1 г. стаж

1

Монтьор, металообработващи машиниСредно, технически умения, 3 години стаж

5

Шофьор, специален тежкотоварен автомобилОсновно, кат.”С”, 4-5 години стаж като шофьор, квалификация за работа с пътно-строителни машини

1

Шофьор, лек автомобил до 9 местаСредно, шоф. книжка В, С или Д, 3 год. стаж

1

ТрактористСредно, основно, кат. Ткт

1

Оператор, моторизирани съоръжения в земеделиетоСредно техническо, кат. Ткт, стаж

2

Водач, селскостопански машиниОсновно, кат. Ткт, стаж

1

Машинист, многокофов багерСредно, кат. С

2

Машинен оператор навиване на конци и преждиСредно, основно, начално

5

Машинен оператор изпридане на конци и преждиОсновно, начално

49

Сезонен работник, земеделиеБез изисквания, осигурен транспорт от Община Казанлък и Павел баня

49

Сезонен работник, земеделиеБез изисквания

 

ФИЛИАЛИ ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” КАЗАНЛЪК

БРОЙДЛЪЖНОСТИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1

Вътрешен одиторВисше – Финанси, сертификат за вътрешен одитор в публичния сектор

1

Работник, консервна фабрикаБез изисквания, подходящо само за хора с трайни увреждания

 

ТРАЙНО НЕЗАЕТИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

към 14.04.2020 г.

Дирекция “Бюро по труда” Казанлък няма обявени трайно незаети свободни работни места.

 За заявяване на работни места на интернет страницата на Агенция по заетостта https://www.az.government.bg/ е реализиран интерфейс за подаване на заявка за СРМ от работодател. Допълнителна информация за тази възможност на тел. 0431/64592.

 

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – КАЗАНЛЪК

БУЛ. “АЛ. БАТЕНБЕРГ” № 4, ЕТ. 4 СТ.5

КАЗАНЛЪК 6100

e-mail: dbt905@mbox.contact.bg