Работа

Търсят се повече от 30 учители в Региона

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” КАЗАНЛЪК

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

към 30.07.2020 г.

БРОЙ ДЛЪЖНОСТ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
3 Лекар – педиатрия, образна диагностика, нефрология Медицина – Педиатрия, Образна диагностика, Нефрология, компютърни умения
2 Лекар без специалност Медицина, компютърни умения
1 Лекар, специализант по хирургия Медицина, компютърни умения
1 Лекар, специализант по анестезиология и интензивно лечение Медицина, компютърни умения
10 Медицинска сестра Висше – медицинска сестра, компютърни умения
5 Акушерка Висше – Акушерство, компютърни умения
1 Специалист, труд и работна заплата Средно, 1 г. стаж, компютърни умения, чужд език
1 Технически сътрудник Средно, 1 г. стаж, компютърни умения, английски език писмено и говоримо
1 Готвач Средно, желателно с квалификация, опит като готвач или помощник-готвач
5 Машинен оператор, металорежещи машини /оператор-настройчик на CNC фреза/ Висше, средно техническо образование, 1 година стаж, място на работа гр. Смолян
1 Техник-механик, железопътна техника Средно, квалификация и опит в областта на пневматичните апарати, говоримо владеене на английски език, място на работа гр. Карлово
1 Машинист, многокофов багер Средно, квалификация
1 Мияч, превозни средства Средно, основно
1 Социален терапевт-детегледач Средно
1 Чистач/хигиенист Средно, основно

 

СВОБОДНИ УЧИТЕЛСКИ МЕСТА

 

БРОЙ ДЛЪЖНОСТ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1 Ръководител, компютърен кабинет Висше – Информатика и компютърни науки, математика и информатика
5 Учител по математика Висше – учител по математика, компютърни умения
2 Учител по математика и физика Висше – учител по математика и физика, компютърни умения
1 Учител по физика и астрономия – лекторски Висше – учител по физика и астрономия, компютърни умения
1 Учител по философски дисциплини Висше – учител по философия, стаж, компютърни умения
1 Учител по история и цивилизация и география и икономика Висше – учител по история и география, компютърни умения
1 Учител по химия и опазване на околната среда Висше – учител по химия, компютърни умения
1 Учител по технологии и предприемачество Висше – учител по технологии и предприемачество, компютърни умения
2 Учител по английски език Висше – учител по английски език, стаж, компютърни умения
1 Учител по руски език – лекторски Висше – учител по руски език
2 Учител по български език и литература Висше – учител по БЕЛ
1 Учител по физическо възпитание и спорт Висше – учител по ФВС, компютърни умения
4 Учител в група за целодневна организация на учебния ден в начален етап Висше – НУП, ПНУП,  компютърни умения
1 Учител, детска градина Висше – ПУП, ПНУП, компютърни умения

 

ФИЛИАЛИ ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” КАЗАНЛЪК

 

БРОЙ ДЛЪЖНОСТ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
2 Учител по математика и информационни технологии Висше – учител по математика и ИТ, компютърни умения
1 Учител, теоретично обучение Висше – учител по електрообзавеждане на производството, компютърни умения
1 Учител, теоретично обучение Висше – учител по технология на машиностроенето и металорежещите машини, компютърни умения
1 Учител, практическо обучение Висше – учител по електрообзавеждане на производството, компютърни умения
1 Учител, практическо обучение Висше – хранителни технологии, обществено хранене, ресторантьорство
1 Учител по философия Висше – учител по философия
1 Учител по биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда Висше – учител по биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда
1 Учител по история и цивилизация, география и икономика Висше – учител по история и цивилизация, география и икономика
1 Учител по английски език Висше – учител по английски език, компютърни умения
1 Учител по руски и български език и литература Висше – учител по руски и български език
2 Учител по български език и литература Висше – учител по БЕЛ
2 Учител по физическо възпитание и спорт Висше – учител по ФВС
1 Учител по музика Висше – учител по музика
1 Учител в група за целодневна организация на учебния ден в начален етап Висше – НУП, ПНУП, компютърни умения
1 Склададжия Основно, компютърни умения
1 Лаборант Висше, специалности – Химия, Биология, стаж, англ. език
1 Дестилатор Висше, англ. език, компютърни умения
1 Продавач-консултант Средно, основно, на 4 часа, за предпочитане кандидатите да живеят в Община Павел баня
1 Работник, консервна фабрика Без изисквания, подходяща само за лица с трайни увреждания над 50%

 Забележка: Съгласно чл.13 ал.2 от ППЗНЗ, Дирекциите ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат регистрация като активно търсещи работа.

За заявяване на работни места на интернет страницата на Агенция по заетостта https://www.az.government.bg/ е реализиран интерфейс за подаване на заявка за СРМ от работодател. Допълнителна информация за тази възможност на тел. 0431/64592.

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – КАЗАНЛЪК

БУЛ. “АЛ. БАТЕНБЕРГ” № 4, ЕТ. 4 СТ.5

КАЗАНЛЪК 6100

e-mail: dbt905@mbox.contact.bg

Още Новини