Ще продължи ли издаването на вестник „Искра?“

В дневния ред на Общински съвет-Казанлък бе точка по откриване производство по ликвидация на търговското общинско дружеството, издаващо най-стария вестник в града на розите „Казанлъшка Искра“ ЕООД. Идеята на общинска администрация е да намали разходите, като прехвърли издаването на вестник „Искра“ под тяхно управление. Защо се налага тази процедура попитахме управителя на дружеството Симеон Стоилков.

Общинският съвет реши точката да не бъде разглеждана на днешното заседание, а по нея да се състои дебат през декември, когато съветниците се очаква да вземат решение за бъдещето на губещото търговско дружество, издаващо най-стария вестник в Казанлък.

loading…