Спомен за летеца-герой Йордан Тодоров

На 14 ноември 1943 г във въздушните боеве срещу aнгло-американските бомбардировачи над София загива летецът-изтребител полковник Йордан Славов Тодоров.

Летецът е погребан в енинското старо гробище, а по-късно неговите близки преместват тленните му останки в новия гробищен парк. Когато загива, той оставя жена си с малко дете на 2 години. След като смъртта на близките му, гроба остава забравен. Въпреки това признателното енинско население поставя паметна плоча на входа на църквата Свети “Георги с неговия лик, а надписа върху нея гласи: От признателните енинци на летеца герой. От 2018 г. паметникът и гробът на героя са включени в списък на войнишките паметници, обект на специални грижи от Министерството на отбраната.

loading…