Учениците от ПГЛПТ участваха в проект в Унгария

Професионалната гимназия по лека промишленост и туризъм, гр.Казанлък отчете проект по програма Еразъм+ “„Съвременни тенденции и технологии в производството на диетични храни и болнично хранене”. Практиката на учениците се проведе в Унгарския град Сегед.

Учениците включили се производствената с практика споделиха, че са научили много интересни и полезни неща свързани с бъдещото им кариерно развитие.

От ръководството на училището потвърдиха, че реализирането на международни проекти по програма Еразъм + продължава да бъде сред приоритетите в развитието на гимназията, През тази учебна година учениците на ПГЛПТ от специалност “Електронна търговия” ще се насочат към участие в проект в Португалия.