„Ден на отворени врати“ в 61-ва Стрямска механизирана бригада

По повод 19 ноември – Празник на Сухопътните войски, в район Казанлък на 61-ва Стрямска механизирана бригада се организира  „ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ”. Посетителите имаха възможност да разгледат “Стаята на бойната слава”, както и статичен показ на въоръжение, бойна техника и войсково оборудване.

19 ноември е Определен с Решение 477 на Министерския съвет от 16 ноември 1992 г за празник на Сухопътните войски в България. Поводът е блестящата победа на младата българска войска при Сливница на 19 ноември 1885 г. по време на Сръбско-българската война.

Сухопътните войски на Република България са основният вид въоръжени сили в Българската армия. Те подготвят и поддържат сухопътни формирования, способни за развръщане и участие в пълния спектър операции в системата на колективната отбрана на НАТО – както на територията на страната, така и извън нея.