Не е Първоаприлска: Искат по-скъп ток от юли!

И трите енергодружества у нас искат токът да поскъпне от юли. Компаниите от групата на ЕВН България внесоха ценови заявления за цени на електро- и топлоенергия през следващия ценови период от юли 2021 г. до юни 2022 г.

От компанията предвиждат дневната и нощна тарифи за битовите клиенти на регулиран пазар в Югоизточна България от 1 юли 2021 г. да са както следва:
–              дневна тарифа – 0,14118 /кВтч. (без ДДС)
–              нощна тарифа  – 0,05873 /кВтч. (без ДДС)

ЕВН искат от КЕВР да одобри нов модел на формиране на цената за достъп до разпределителната мрежа, заплащана от битовите клиенти. Предлагат тази тарифа да е постоянна компонента, изчислявана вече на база предоставена мощност за всеки обект вместо на база потребление. Този модел действа от 2011 г. за бизнес клиентите на компанията, като той се прилага и в още 18 държави от Европейския съюз, аргументират се от ЕВН.

С цел равнопоставеност дружеството предлага от 1 юли 2021 г. тя да е еднаква за битови и бизнес клиенти – 0.02617 лв./кВтч на ден.

Предложеният нов начин на калкулиране на цена достъп за битови клиенти има като ефект по-ниска цена за пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на ниско напрежение (НН).

Така в заявлението на компанията цена пренос за мрежа ниско напрежение е с 15% по-ниска от действащата цена: 0,03037 лв./кВтч, при сегашна цена 0,03574 (без ДДС), посочват от ЕВН.

Новият начин на формиране на цена достъп до мрежата за битови клиенти, който „Електроразпределение Юг“ предлага, е с цел повече прозрачност и справедливост за ползвателите на мрежата.

В момента разходите за достъп до мрежата се покриват според месечната консумация и количеството потребена енергия, а не според ангажирания от клиентите капацитет. Това не отговаря на обстоятелството, че тези разходи са постоянни и не зависят от потреблението. Резултатът е кръстосано субсидиране между клиентите с различна предоставена мощност (капацитет). Тук влизат и обекти, които, въпреки че не консумират енергия, предизвикват разходи за поддръжка на мрежата и услугите до тях. С предложения модел кръстосаното субсидиране между различните клиенти се прекратява и се постига по-справедливо разпределение на разходите за поддръжка и развитие на мрежата, без да се увеличават приходите на компанията, тъй като те остават такива, каквито се определят от КЕВР за всеки ценови период.

С прилагането на този модел цените за мрежови услуги ще бъдат разходно-ориентирани и вече ще зависят не от консумацията, а от това какъв капацитет от мрежата всеки обект ангажира и от нивото на напрежение. Ефект за клиентите е също, че в месеци с рязка промяна на времето и високо потребление цената им за достъп до мрежата няма да се увеличава с потреблението, както е в момента, а ще запази постоянната си част в стойността на фактурата им.

Източник: Pariteni.bg и Съобщение на EVN България

loading…