ОУ “Георги Кирков” вече е част от Международната програма “Екоучилища”

Основно училище “Георги Кирков“ вече официално е част от Международната програма на Фондацията за Екологично Образование – Екоучилища, съвместен проект „Влез в зеления кръг“ между “Девин” ЕАД и Българско движение „Син флаг“.
След запознаване с философията на Програма „Екоучилища“ и принципите на нейната методология в специален обучителен семинар – тренинг в гр. Пловдив, училището вече е сертифицирано за стартиране изпълнението на всички етапи от проекта.
По програмата ще работи цялата училищна общност, като следва да бъдат изминати седем стъпки, за да се изпълнят изискванията за получаване на международен статут „Екоучилище“.
Първата стъпка от Методологията на Програма „Екоучилища“ – създаване на екокомитет, беше осъществена, като в училището се сформира първият по рода си екокомитет, съставен от учители, ученици и родители.
В екокомитета членуват ученици от всички възрасти и класове, учители, родители, ученици от клуб „Природни науки“, представители на Ученическия съвет, на Обществения съвет и на медицинските среди. В новата Екокласна стая на открито беше сформиран Екокомитетът, който ще бъде движещата сила по пътя към “Зеления кръг” и първата стъпка към сертифицирането като “Екоучилище”. Той ще управлява работата по екологичните инициативи. За председател на екокомитета единодушно беше избран Тунай Гаваз от 7.  клас, за заместник-председател-Нуртен Чаушева – 6. клас, секретар – Добромира Торева, касиер – Калоян Рачев – 7. клас и еко-надзиратели – Габриела Ангелинова, Зорка Седмакова и Стефани Дервишева.
Учениците от 2.„а“ клас приветстваха всички членове на Екокомитета, като им подариха специално изработените за тях отличителни знаци – баджове с логото на програмата и надпис „ЕКОКОМИТЕТ“, които да носят при провеждането на всички свои дейности и инициативи по проекта.
Националният координатор на Програма „Екоучилища“ – Петя Йорданова и председателят на БД “Син флаг” – Станимир Георгиев, дадоха висока оценка за изчерпателната информация, предоставена от училището и постигнатите резултати в изпълнение на първия етап на Проекта.