Ще поскъпне ли олиото…

Производителите на олио предупреждават за фалити в сектора. Причината – спреният внос от Украйна.
Заради въведената забрана за внос на украинско зърно, което през последната година те използваха, за да произвеждат и изнасят олио, сега се налага да купуват суровина на по-високи цени. Ще се отрази ли това на потребителите и на цената на олиото на щанда?

„Забраната за нас преработвателите оказва съществено влияние. Ние предупредихме още преди въвеждането й, че тя няма да окаже никакъв ефект на цените на слънчогледа в България”, посочи Яни Янев, председател на Сдружението на производителите на растителни масла и маслопродукти. По думите му родните производители разчитат основно на български слънчоглед.

Министерството на земеделието и храните отказва диалог с преработвателите на слънчоглед, респективно производителите на олио и шрот и производителите на белен слънчоглед, относно последиците от въведената забрана за внос на слънчоглед от Украйна и бъдещите мерки.
“Предприятията са пред затваряне заради липсата на суровина на пазарни цени, което ще рефлектира върху един цял сектор, националната икономика и социалната политика”, заяви Яни Янев.
Българските земеделски производители отказват да продават слънчоглед на цени, които се определят от международния пазар в момента. Същевременно не може да се внася и суровина на пазарни цени от Украйна, като единствена възможност на този етап.

България в последните няколко години, съответно и в бъдеще, изпитва и ще изпитва системен недостиг на маслодайни култури, собствено производство (средна реколта слънчоглед от 2 млн. тона слънчоглед  годишно) заради непрекъснато увеличаващия се преработвателен капацитет в страната (към момента 3,5 млн. тона годишно за маслодобив и 1 млн. тона за производство на белен слънчоглед).
На страната е необходим внос на слънчоглед от порядъка на поне 1.5 млн. тона годишно, който предвид на търговския баланс на района може да  дойде в голямата си част единствено от Украйна. По статистически данни за предходната кампания Украйна е изнесла около 2 млн. тона слънчоглед и е преработила остатъка, т.е. България е необходимо спешно да заеме проактивна позиция, за да освободи вноса и да даде възможност на местните преработватели да внесат нужния им недостигащ слънчоглед в започващата нова кампания, коментира Яни Янев.

Източник: Pariteni.bg и NOVA


loading…