Теодора Георгиева е новият директор на ОБ „Искра“

ОБ „Искра“ е една от най-значимите културни институции в града на розите. Със своята над 160 годишна история, тя заема важно място в обществения живот на казанлъчани.

До този момент библиотеката разполага с фонд от над 300 хиляди заглавия. Едни от най-ценните и уникални издания се съхраняват в архивите й. Пример за това са шеснайсетте ръкописа- славоезични, гръкоезични и арабографични, които са дигитализирани и предоставени за ползване от научната общност. Между рафтовете на библиотеката можете да откриете колекции от книги и периодични издания от Освобождението до средата на 20 век.

Опазването и поддържането на този ценен ресурс е важна част за изграждането на облика на общинската библиотека. Тази отговорна задача е поставена в ръцете на новия директор- Теодора Георгиева.

Тя е дългогодишен член от екипа на институцията. През годините е заемала различни длъжности, но най-дълго време е прекарала като експерт библиотечна дейност в детско-юношеския отдел. Това е една от причните нейната идейна концепция като директор да е тясно свързана с привличането на най-младата аудитория. Нейната цел е приобщаването на децата и подрастващите към богатия свят на книгите, като по този начин ще увеличи грамотността сред тях.

За да се постигне тази цел, в програмата си г-жа Георгиева е заложила много и разнообразни дейности, съобразени с различните възрастови групи и техните интереси.

Част от тях са уроците по родолюбие, които се провеждат в сградата на библиотеката и са свързани с важни исторически моменти и личности от българската история. За малките писатли с афинитет към думите е създаден клубът по творческо писане „Въображение“. Библиотеката поддържа силна връзка с школите по изобразтелни изкуства в града и заедно организират тематични ателиета, в които децата могат да участват. Много от учителите по история и литература избират сградата на библиотеката за своебразна класна стая, в която да провеждат уроците си.

Теодора Георгиева не забравя и за по-големите посетители на библиотеката. Предвидила е среща с много автори на книги, както и срещи-дискусии по актуални обществени теми със специалисти в областта.

Съвсем отскоро заела постта на директор, г-жа Георгиева започва облагородяването и естетизирането на сградата. Нейното най-голямо желание е библиотеката да се превърне в едно уютно и приятно място за своите потребители. За да улесни максимално достъпа на всички читатели до богатия ресурс на библиотеката, новият директор се заема с подобряването на техниката в институцията. Г-жа Георгиева казва,че въпреки дигитализирането на света и новите технологии, които подобряват съвременния ни живот, най-важен остава личния контакт с човека и живото общуване. За самата нея е много по-важен контакта с всеки един от посетителите. Нейн приоритет е да предостави специално отношение към нуждите и интересите на всеки един потребител, влязъл в красивата сграда на ОБ „Искра“.