Удължава се частичното затваряне на три улици в кв. “Кулата”

ИЗЦЯЛО ЩЕ БЪДЕ ЗАТВОРЕНА ОЩЕ ЕДНА УЛИЦА В КВАРТАЛА

Удължава се срокът на въведената временна организация и безопасност на движението със затваряне на едното пътно платно  за движение, спиране и паркиране на пътни превозни средства  на ул.„Старозагорска“  в град Казанлък, както следва:

– в участъка  от кръстовището с бул.„Никола Петков“ до кръстовището с улица без име, разположена от западната страна на МБАЛ„Д-р Христо Стамболски“  движението ще бъде затворено  в посока запад – изток.

Въвежда се временен режим на движение на МПС-та по обходните булеварди и улици: бул.„Никола Петков“, ул.„Княз Мирски“, ул.„Старозагорска“ към съществуващата улична мрежа в  града.      

 Въвежда се временна организация и безопасност на движението със затваряне на едното пътно платно за движение, спиране и паркиране на пътни превозни средства на ул.„Максим Горки в град Казанлък както следва:

–         в участъка от кръстовището с ул.“Константин Бозвелиев“ до кръстовището с ул.“Генерал Радецки“ движението ще бъде затворено  в посока запад – изток.

Въвежда се въведе временен режим на движение на МПС-та по обходните улици: ул.„Княз Мирски“ и ул.„Генерал Радецки“ към  съществуващата улична мрежа.

 Въвежда се временна организация и безопасност на движението със затваряне на едното пътно платно за движение, спиране и паркиране на пътни превозни средства на ул.„Константин Бозвелиев“  в град Казанлък както следва:

–         в участъка от кръстовището с ул.“Княз Мирски“ до кръстовището с ул.“Никола Самев“ движението ще бъде затворено  в посока юг-север.

Въвежда се временен режим на движение на МПС-та по обходните улици: ул.„Княз Мирски“, „Емануил Манолов“ и „19-ти февруари“ към  съществуващата улична мрежа в  гр. Казанлък.      

Въвежда се временна организация  на движението със затваряне на пътните платна в двете посоки за движение, спиране и паркиране на пътни превозни средства на безименната улицая разположена от западната страна на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“, както следва:

– в участъка от кръстовището с ул.„Генерал Радецки“ до кръстовището с ул.„Старозагорска“;

Въвежда се временен режим на движение на МПС-та по обходните улици: ул.„Цар Борис I“, ул.„Генерал Радецки, ул.„Петьо Ганин“ към  съществуващата улична мрежа.              

Времените промени в движението ще важат от 08:00 ч. до 17:00 часа на 26.06.2022г., включително.

Прессъобщение на Община Казанлък

loading…