Вечер с поезията на Румен Денев

На 24.06 (Еньовден) в Музея на розата се състоя казанлъшката премиера на книгата на Румен Денев „Вокалното стихосложение“. Събитието беше организирано от Общинска библиотека „Искра“. Задълбочен анализ на книгата направи изследователят в областта на теорията на литературата Деница Астахова.

„Вокалното стихосложение“ спечели проект по Програмата на Община Казанлък за финансиране книги на казанлъшки автори и важни за Казанлък издания и излезе през 2019 година в Университетското издателство „Паисий Хилендарски“ – Пловдив. Редактор на книгата е доц. д-р Красимира Чакърова, а художник – Стефан Христов.

„Вокалното стихосложение“ е изследване, което хвърля светлина върху „лабораторията” на поетическата метафония от гледна точка на твореца, в опит да се потвърди тезата, че звукописът е съзнателна творческа стратегия и доказва, че звуковата организация на стиха, включваща метриката, римата, алитерацията, асонанса, паузата, цезурата, е външна форма на поетическата реч. Нещо повече, авторът твърди, че звуковата организация сама по себе си няма понятиен смисъл, а е средство за вдъхновяване на читателя и слушателя при възприемане на съдържателните образи-мисли.

Пред публиката прочете своя рецензия и поетът Кръстьо Раленков, който специално пристигна от Пловдив, за да участва в проведената дискусия.

Вижте още:

loading…