Образование

Антим Първи отново e сред Първите

Радиана Стефанова,  директор на СУ „Екзарх Антим I“,  сподели как се е стигнало до този успех.

В отговор на Национална покана за кандидатстване по    КД2, „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“, проекти за „Партньорства за училищен обмен“ през 2018 год., е подаден формуляр за кандидатстване, който вече е одобрен за финансиране.

Партньорствата за училищен обмен по Ключова дейност 2 целят да подпомогнат участващите училищни организации да увеличат организационния си капацитет и да повишат възможностите си за работа по международни проекти, посредством предоставяне възможност за мобилност на ученици и персонал в чужбина при партниращи институции в сектора.

Училището е координатор по проекта, а партньори са училища от Испания, Италия, Полша, Гърция и Германия.

Одобреното финансиране по Проекта е 167880 евро.

Проектът ще се изпълнява за две години.

Дейностите ще започнат след подписване на договор с ЦРЧР, което е предвидено през м.октомври.

В момента  в СУ „Екзарх Антим I“ се изпълняват други 6 проекта,  два от които са във фаза на приключване.

Още Новини