Децата, които съхраниха паметта на предците си

Конкурсът беше обявен през месец март тази година във всички училища на Община Казанлък.Неговата основна цел беше да се формира

Прочетете повече