80 години от смъртта на Епископ Епифаний Шанов

Епифаний Шанов е роден на 5 септември 1848 година в Казанлък (според единствения запазен официален документ – смъртен акт №32/1940

Прочетете повече