Бай Петре, докладваме: 95 години и 4155 броя до тук – продължаваме

Приветствие към участниците в конференцията отправи кметът на Община Казанлък Галина Стоянова: “ „Вестник „Искра“ като медия е заслужила специален

Прочетете повече