Побратимяване на Казанлък със Загатала, Азербайджан

В предложението на Кмета Галина Стоянова тя посочва: „Побратимяването ще разшири международното сътрудничество и ще увеличи мрежата от близки контакти

Прочетете повече