БНБ промени таксите за услуги с банкноти и монети

От 1. август влезе в сила актуализация на размерите на таксите, които БНБ събира за услуги с банкноти и монети.

Прочетете повече