За щастливо лято, без пожари – съветите на пожарникарите!

Със заповед на Кмета на Община Казанлък, периодът между месеците март и ноември, 2019 г. е определен за пожароопасен сезон в горските територии в община Казанлък.

Прочетете повече