„Чехия и чехите в моите очи” на студентски плакати

Изложбата е резултат от конкурс организиран от Чешките центрове във връзка с честването на 100 години от създаването на Чехословакия.

Прочетете повече