Николай АЛЕКСАНДРОВ: Да бяхме дали парите на читалище „Искра“ и да млъкнем вече

„ Методиката за разпределение на читалищната субсидия, която е изработена за читалищата на територията на община Казанлък в момента е

Прочетете повече

Казанлъшките читалища са пример за управление и разпределение на пари

Изобщо въвеждането на механизма доведе до факта, че нашите читалища работят повече и развиват по – голяма дейност. Съответно и

Прочетете повече